Thera-Band Academy Logo

Category Archives: Tập thể dục tay

Ngày 27 tháng 1 năm 2012

Thông báo mới Thera-Band® tay Xtrainer

Ngày 27 tháng 1 năm 2012

Akron, Ohio - Hiệu suất Sức khỏe là vui mừng thông báo sự sẵn có của các mới Thera-Band® tay Xtrainer (phát âm là Cross-Trainer). Công thức cao su miễn phí được cấp bằng sáng Hand Xtrainer của hỗ trợ cả hai liệu pháp nóng và lạnh, vì vậy nó cảm thấy thoải mái hơn trong tay của bệnh nhân, bao gồm cả những người có độ nhạy cao su. Đó thực sự là một thiết bị đa chức năng vì nó hỗ trợ hầu như tất cả các tay, ngón tay, [...]