Thera-Band Academy Logo

Category Archives: Tập thể dục tay

27 tháng 1 2012

Thông báo mới Thera-Band® tay Xtrainer

27 tháng 1 2012

Akron, Ohio - Hiệu suất Sức khỏe là vui mừng thông báo sự sẵn có của các mới Thera-Band® tay Xtrainer (phát âm là Cross-Trainer). Công thức cao su miễn phí cấp bằng sáng chế của tay Xtrainer hỗ trợ cả hai liệu pháp nóng và lạnh, vì vậy nó cảm thấy thoải mái hơn trong tay của bệnh nhân, bao gồm cả những người có độ nhạy cảm cao su. Đó thực sự là một thiết bị đa chức năng vì nó hỗ trợ hầu như tất cả các tay, ngón tay, [...]