Thera-Band Học viện Logo

TheraBand Học viện Nghiên cứu cập nhật

Lưu trữ Chuyên mục: Tập thể dục tay

Ngày 27 tháng 1 năm 2012

Thông báo mới Thera-Band ® tay Xtrainer

Ngày 27 tháng 1 năm 2012

Akron, Ohio - Hiệu suất Sức khỏe là vui mừng thông báo sự sẵn có của mới Thera-Band ® tay Xtrainer (phát âm là Cross-Trainer). Công thức cao su miễn phí bằng sáng chế các tay Xtrainer của hỗ trợ điều trị cả nóng và lạnh, vì vậy nó cảm thấy thoải mái hơn trong bàn tay của bệnh nhân, bao gồm cả những người có độ nhạy cảm cao su. Nó thực sự là một thiết bị đa chức năng vì nó hỗ trợ hầu như tất cả các tay, ngón tay, [...]