لوگو آکادمی Thera باند

آرشیو دسته بندی: ورزش دست

2012 ژانویه 27

اعلام جدید Thera-Band® دست Xtrainer

2012 ژانویه 27

اکرون، اوهایو - عملکرد بهداشت خوشحالیم که اعلام در دسترس بودن جدید Thera-Band® دست Xtrainer (تلفظ کراس ترینر) است. فرمول بدون لاتکس اختراع دست Xtrainer در پشتیبانی از هر دو درمان سرد و گرم، پس از آن احساس راحتی بیشتری در دست بیماران، از جمله کسانی که با حساسیت های لاتکس. این به راستی یک دستگاه متقابل کارکردی که آن را پشتیبانی تقریبا همه دست، انگشت، [...]